Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 27 - september 2005

         
Nieuwsbrief Lakota Stichting nr. 27 - september 2005

Moon when Deer paw the Earth

**********************************************************
WHITE CLAY 

In het dorpje White Clay vlak buiten het Pine Ridge-reservaat 
in Zuid-Dakota wordt nu gepatrouilleerd door de politie van 
dit reservaat, dit ondanks het feit dat White Clay in de 
buurstaat Nebraska ligt en geen reservaat is. De staat 
Nebraska heeft hier bij hoge uitzondering toestemming voor 
gegeven.
White Clay is al jaren negatief in het nieuws doordat het 
dorpje van nog 10 inwoners leeft van het verkopen van Drank 
aan Indianen.

Zie verder: www.indianz.com/News/2005/010231.asp


**********************************************************
HURRICANE KATRINA

De Indiaanse stammen in de staat Louisiana, die het meest 
getroffen is door de orkaan, hebben geen federale steun  
ontvangen. Wel schijnt het  Bureau voor Indiaanse Zaken hulp 
te hebben verleend.

Zie verder: 

www.indiancountry.com


**********************************************************
DATABASE ERKENNING INDIANEN

De Indiaanse nieuwssite Indianz.com heeft een database van 
het Bureau voor Indiaanse Zaken op het Internet gezet met 
informatie over aanvragen van Indiaanse volken om als stam in 
de zin van de Amerikaanse wet erkend te worden.
De aanvragen gaan terug tot 1826 en lopen tot 2004. De 
achterliggende documenten zijn te bekijken in PDF-formaat.

Zie verder:

www.indianz.com/News/2005/008383.asp
www.indianz.com/adc20/adc20.html

**********************************************************
TENTOONSTELLINGEN/EVENEMENTEN
**********************************************************
Voor actuele informatie over tentoonstellingen en evenementen 
kunt u altijd terecht op onze website: 
www.lakota.nl/agenda.html

**********************************************************
KIVADAG 

De jaarlijkse Kivadag zal plaatsvinden op zondag 16 oktober 
a.s. in zalencentrum "Utrecht Zuid" te Utrecht, van 11.00 tot 
17.00 uur.
Deze dag voert bezoekers langs verschillende Indiaanse 
volken: die van Noord-Amerika, Midden-Amerika en die van 
Suriname. Er zijn boeiende lezingen, er is een muzikaal 
optreden van de Surinaams Indiaanse dansgroep Kumaka en er is 
volop gelegenheid tot bekijken en kopen van boeken, cd's, 
Indiaans handwerk en zelfs Indiaans georiënteerd voedsel! 
De Lakota Stichting zal aanwezig zijn met een stand.Website: www.dekiva.nl

**********************************************************
TOUR NATE ST. PIERRE + KUNSTEXPOSITIE

Van 15 tot en met 22 oktober zal Chippewa/Cree Nate St. 
Pierre Nederland weer aandoen voor een Indiaanse tour. Hij 
zal lezingen houden over Montana's Indiaanse Naties, 
Indiaanse kunst en het Medicijnwiel en workshops Indiaanse 
kettingen maken verzorgen.
Tijdens de Kunst 10 daagse in het Noord-Hollandse Bergen, van 
22 tot en met 31 oktober, organiseert Red Thunderbird Agency 
een Indiaanse kunst expositie in Gallery The Inner Circle. 
 
Voor meer informatie over beide activiteiten, zie: 
www.redthunderbirdagency.com

**********************************************************

GROENLAND IN BEELD

Tot 19 november 2005 is in het museum In 't Houten Huis in De 
Rijp de tentoonstelling Groenland in beeld te bezichtigen.
De Rijp heeft lange historische banden met Groenland. Ruim 
anderhalve eeuw lang, van 1645 tot 1798, werden er 
walvisvaarders uitgereed (= uitgerust). Een deel van de 
schepen trok naar Spitsbergen en omgeving, andere naar Straat 
Davis tussen Groenland en Canada. De aanvankelijke bijdrage 
vanuit De Rijp was relatief hoog: enkele tientallen 
walvisvaarders. Dit was meer dan 10 % van het Nederlandse 
totaal. Dit aantal liep geleidelijk terug. Aan het eind van 
de 18de eeuw werden er vanuit De Rijp nog maar zelden meer 
dan vijf schepen uitgerust. Bekende Rijper walvisreders waren 
Boon, Vroon en Bek. Volgens overlevering bracht Boon in 1675 
als souvenir een kajak uit Groenland mee, een getuigenis van 
de contacten met de plaatselijke bevolking. 

De tentoonstelling laat foto's, tekeningen en aquarellen zien 
die Ab Geelhoed in de jaren 1954-1957 op Groenland maakte. 
Daarnaast zijn voor het eerst zo'n zestig uit Groenland 
afkomstige objecten uit de privé-collectie van Hans van 
Berkel uit Eindhoven te zien. Het betreft hier bijzondere 
twintigste-eeuwse kunst, kunstnijverheid, sier- en 
gebruiksvoorwerpen van Groenlandse Inuit. Mw dr Cunera Buijs, 
verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, 
treedt voor deze tentoonstelling op als gast-conservator en 
verzorgde de catalogus. 

Plaats: Museum In 't Houten Huis, Tuingracht 13, 1483 AP De 
Rijp.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur, 
vanaf 16 oktober zondags van 13.00 - 17.00 uur.
Info tel.: 0299 671286
Website: www.houtenhuis.nl


********************************************************** 
Op zondag 6 november 2005, 14.00 uur organiseert het 
Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) een 
bijeenkomst in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 in 
Amsterdam. Deze zal aandacht besteden aan het IVde Russell 
Tribunaal, Earth Charter+5 en Speaking4Earth.  
Info: tel. 020 6938625  
 
Zie verder: www.nciv.net

**********************************************************
AMERIKA MUSEUM
Cuijk

Vanaf 21 november 2004 tot en met 8 januari 2005 (verlengd) 
presenteert het Amerika Museum de tentoonstelling Suni Jaqi,
de hoogland-indianen van de Andes.
In deze tentoonstelling komen zowel de precolumbiaanse als de
huidige culturen van Peru en Bolivia aan bod.
Veel van de huidige gebruiken van de Quechua en Aymara-
indianen komen voort uit tradities, die soms duizenden jaren
oud zijn. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de
Inca's en aan de Inca-beschaving voorafgaande culturen, zoals
van Chavín, Nazca, Moche, Chimú en Tiahuanaco. Aardewerk
potten, textielfragmenten, kledingstukken, wapens, koperen en
zilveren sieraden geven hiervan een beeld. Veel voorwerpen
zijn ware staaltjes van meesterschap, ook wanneer wordt
vergeleken met de moderne technieken.

Behalve voorwerpen worden foto's, (computer)video's en dia's
gepresenteerd. Fraai vormgegeven decors maken de
tentoonstelling compleet.
In het moderne gedeelte wordt de prachtige kleding van de
huidige Quechua- en Aymara indianen gepresenteerd. Tenslotte
wordt ingegaan op de voor de bevolking nadelige gevolgen van
modernisering, met name door mijnbouw.

Plaats: Streekschouwburg - Grotestraat 62 - Cuijk - tel.
0485-316221

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur
en zondag van 13.00 tot 16.30 uur

Toegangsprijs: 2,00 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor
kinderen onder de 12 jaar en 65+'ers.

Museumjaarkaart gratis, NS-kaarten 1,00 euro en Rabobankpas
1,00 euro.

Website: www.amerikamuseum.nl


**********************************************************

Nieuwsbrief Lakota Stichting nr. 27 - september 2005