Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 28 - oktober 2005

Nieuwsbrief Lakota Stichting nr. 28 - oktober 2005 Moon of Changing Season

**********************************************************

BEAR BUTTE

Weer zijn er plannen om de heilige berg Bear Butte van de Lakota te ontheiligen. Was het eerder een schietbaan, nu zijn er plannen van zakenlui om een motorrijdersbar met de naam 'Sacred Ground' naast de berg neer te zetten. De groep Defenders of the Black Hills was al weer begonnen met een actie tegen het voorstel. Zie verder: www.lakotatimes.net www.defendblackhills.org

**********************************************************

PRESIDENT OP NON-ACTIEF

De vorig jaar gekozen vrouwelijke president (stamraadvoorzitter) van het Pine Ridge-reservaat van de Oglala Lakota, Cecilia Fire Thunder, is door de stamraad op non-actief gesteld. Ze wordt er van beschuldigd geen lid te zijn geweest van de stam en zonder toestemming een project te hebben gestart.

**********************************************************

UITLEVERING

Het Pine Ridge-reservaat overweegt afspraken over uitlevering aan te gaan met de staat Zuid-Dakota. Aanleiding is een vechtpartij van enkele Lakota-jongeren in een bar in Hot Springs, even buiten het reservaat.

**********************************************************

TENTOONSTELLINGEN/EVENEMENTEN

**********************************************************

Voor actuele informatie over tentoonstellingen en evenementen kunt u altijd terecht op onze website: www.lakota.nl/agenda.html

**********************************************************

EARTHCHARTER MEETS SPEAKING4EARTH 6 november 2005 - De Balie - Amsterdam

Van 7 tot en met 9 november vindt de internationale bijeenkomst "Earth Charter +5" plaats in het Tropenmuseum te Amsterdam. Tijdens dit evenement staat de praktijk en toekomst van het door Koningin Beatrix ondersteunde Handvest van de Aarde (Earth Charter) centraal. Het Handvest van de Aarde biedt een ethisch kader voor globalisering en internationale samenwerking in de 21e eeuw. Op zondag 6 november organiseert het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) de publieksbijeenkomst "EarthCharter meets Speaking4Earth" ter gelegenheid van deze internationale conferentie. Tijdens de bijeenkomst zullen inheemse en niet- inheemse gastsprekers hun visie geven op het belang van het Earth Charter initiatief voor inheemse volken wereldwijd. Zie verder: www.nciv.net en speaking4earth.net.

**********************************************************

GROENLAND IN BEELD

Tot 19 november 2005 is in het museum In 't Houten Huis in De Rijp de tentoonstelling Groenland in beeld te bezichtigen. De Rijp heeft lange historische banden met Groenland. Ruim anderhalve eeuw lang, van 1645 tot 1798, werden er walvisvaarders uitgereed (= uitgerust). Een deel van de schepen trok naar Spitsbergen en omgeving, andere naar Straat Davis tussen Groenland en Canada. De aanvankelijke bijdrage vanuit De Rijp was relatief hoog: enkele tientallen walvisvaarders. Dit was meer dan 10 % van het Nederlandse totaal. Dit aantal liep geleidelijk terug. Aan het eind van de 18de eeuw werden er vanuit De Rijp nog maar zelden meer dan vijf schepen uitgerust. Bekende Rijper walvisreders waren Boon, Vroon en Bek. Volgens overlevering bracht Boon in 1675 als souvenir een kajak uit Groenland mee, een getuigenis van de contacten met de plaatselijke bevolking. De tentoonstelling laat foto's, tekeningen en aquarellen zien die Ab Geelhoed in de jaren 1954-1957 op Groenland maakte. Daarnaast zijn voor het eerst zo'n zestig uit Groenland afkomstige objecten uit de privé-collectie van Hans van Berkel uit Eindhoven te zien. Het betreft hier bijzondere twintigste-eeuwse kunst, kunstnijverheid, sier- en gebruiksvoorwerpen van Groenlandse Inuit. Mw dr Cunera Buijs, verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, treedt voor deze tentoonstelling op als gast-conservator en verzorgde de catalogus. Plaats: Museum In 't Houten Huis, Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur, vanaf 16 oktober zondags van 13.00 - 17.00 uur. Info tel.: 0299 671286 Website: www.houtenhuis.nl

**********************************************************

AMERIKA MUSEUM Cuijk

Vanaf 21 november 2004 tot en met 8 januari 2005 (verlengd) presenteert het Amerika Museum de tentoonstelling Suni Jaqi, de hoogland-indianen van de Andes. In deze tentoonstelling komen zowel de precolumbiaanse als de huidige culturen van Peru en Bolivia aan bod. Veel van de huidige gebruiken van de Quechua en Aymara- indianen komen voort uit tradities, die soms duizenden jaren oud zijn. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de Inca's en aan de Inca-beschaving voorafgaande culturen, zoals van Chavín, Nazca, Moche, Chimú en Tiahuanaco. Aardewerk potten, textielfragmenten, kledingstukken, wapens, koperen en zilveren sieraden geven hiervan een beeld. Veel voorwerpen zijn ware staaltjes van meesterschap, ook wanneer wordt vergeleken met de moderne technieken. Behalve voorwerpen worden foto's, (computer)video's en dia's gepresenteerd. Fraai vormgegeven decors maken de tentoonstelling compleet. In het moderne gedeelte wordt de prachtige kleding van de huidige Quechua- en Aymara indianen gepresenteerd. Tenslotte wordt ingegaan op de voor de bevolking nadelige gevolgen van modernisering, met name door mijnbouw. Plaats: Streekschouwburg - Grotestraat 62 - Cuijk - tel. 0485-316221 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en zondag van 13.00 tot 16.30 uur Toegangsprijs: 2,00 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen onder de 12 jaar en 65+'ers. Museumjaarkaart gratis, NS-kaarten 1,00 euro en Rabobankpas 1,00 euro. Website: www.amerikamuseum.nl

**********************************************************

Nieuwsbrief Lakota Stichting nr. 28 - oktober 2005