Bizonweide

Geplaatst op .

Brand bizonweide op Pine Ridge

In het landelijke westen van Zuid-Dakota, het tehuis van de helft van de bizonkudde van de Oglala Sioux Stam, heeft een zich snel verspreidende brand (genaamd de Stampede-brand vanwege de reactie van de bizons) alle vegetatie, de omheining en een klein aantal bizons vernietigd.

 

De Oglala Sioux Parks and Recreation Authority (OSPRA) is verantwoordelijk voor het wildbeheer, activiteiten en planning op het Pine Ridge-Indianenreservaat. OSPRA heeft als taak het beleid rond wildbeheer en activiteiten voor het Pine Ridge-Indianenreservaat, dat uit 3,1 miljoen acres (1.254.525 hectare) bestaat, ongeveer de grootte van Connecticut. De bevolking - voornamelijk Lakota - wordt op het ogenblik geschat op ongeveer 35.000. Het Pine Ridge-Indianenreservaat is een land van geweldige geografische verschillen, van golvende prairies tot de schilderachtige 'badlands. Met het naastgelegen Badlands National Park wordt het Pine Ridge-Indianenreservaat beschouwd als één van de meest complete inheemse ecosystemen van Noord-Amerika.

OSPRA heeft de kudde van de stam laten groeien van maar een paar dieren tot een aantal van bijna 1000 dieren, die grazen op ongeveer 31.000 acres (12.545 hectare) in het Pine Ridge-Indianenreservaat. De genetische integriteit van de kudde is zorgvuldig behouden. Ons beheer van de bizons heeft getoond dat we een populatie weer gezond kunnen maken. Daarnaast zijn deze weidegebieden gebruikt voor verschillende speciale studies en herintroducties, waaronder de zwartstaartprairiehond, de holenuil, de roestbruine ruigpootbuizerd en de zwartvoetfret. De Rangers zijn verantwoordelijk voor de handhaving van wildwetten op het reservaat naast zulke activiteiten als wildtelling, onderzoeksprojecten en educatieve initiatieven.

Crisis
Het Slim Buttes-weidegebied aan de westkant van het reservaat, waar ongeveer 300 bizons leefden, is vernietigd door een brand. De ruige terrein van diepe geulen en steile heuvels is volledig ontdaan van eetbare begroeiing voor de bizon. Het hek van 34 mijl lang is helemaal vernietigd. De veekralen en sorteerhokken zijn helemaal weg. De staf van OSPRA, totaal 15 mensen, is bijzonder druk geweest met het behoud van de kudde en de reparatie van de schade aan de veekralen, het bij elkaar drijven en het vervoeren (van de bizons) naar een andere locatie.

De brand die op zaterdag en zondag 7 & 8 juli plaatsvond, heeft een crisis veroorzaakt voor OSPRA en de hele bevolking van Pine Ridge. Veel wild is verloren gegaan en de biologen van OSPRA zijn druk bezig met het tellen van de bizons en verdwenen wild. Verschillende vogels en uilen zijn dood aangetroffen. Het paarseizoen van de bizons komt eraan. Door deze ramp kan de Oglala Sioux Stam-bizonkudde langdurige effecten ondervinden, zoals een daling van de vruchtbaarheidscijfers. De brand heeft een enorme druk gelegd op het beheer van de kudde.

 

Klik op een foto voor een vergroting

Zolang de Bizon leeft zal ook de Oglala Lakota Natie leven. Net zoals de Bizon zichzelf duizenden jaren geleden opgeofferd heeft, offert Hij zich nu weer aan de Oglala Lakota. De Bizons zijn weer een belangrijke bron van spiritueel voedsel voor de leden van de Oglala Lakota. OSPRA geeft 50 pond vlees aan stamleden, die een familielid verloren hebben en een maaltijd voor de gemeenschap geacht worden te verzorgen. Veel Zonnedansen, culturele activiteiten op scholen en sociale bijeenkomsten worden voorzien van bizonvlees, wat gebruikt om de gemeenschap te voeden en de Schepper te danken. De bizondans wordt weer uitgevoerd.

OSPRA is bezig het verloren land weer terug te krijgen en de balans herstellen, zoals die voor de brand bestond voor de Bizon en het Volk. OSPRA heeft een strategisch plan ontwikkeld om de veekralen te herbouwen, struiken en bomen terug te brengen, de bizons veilig te transporteren en de kudde verder te vergroten.
De eerste prioriteit is de herbouw van de veekraal. Als de vleugel en de veekraal eenmaal zijn herbouwd, kunnen de bizons bijeengebracht worden en overgebracht naar een andere weide. Door de brand kunnen de bizons niet op het land terecht tot 1 november 2008. Voor het toekomstige beheer is minimaal nodig dat er een permanente, veilige veekraal komt. Hoewel het land een groeicyclus lang niet gebruikt kan worden, is het wel nodig om een permanente veekraal te bouwen en de tijd om te herbouwen en een nieuw ontwerp te maken voor deze infrastructuur is nu gekomen. Uiteindelijk moet de kudde een keer per jaar bij elkaar gebracht worden en een gezondheidsonderzoek krijgen; er moet bekeken worden welk exemplaar geschikt is voor een trofeeënjacht en welke dieren voor voedsel gebruikt gaan worden. Met een permanent, veilig veekralen-systeem kan OSPRA de kudde beter beheren.

OSPRA heeft de zware taak de omheining te herbouwen, de veekraal te herbouwen, de kudde te beheren op een klein budget van het Bureau voor Indiaanse Zaken en andere kleinere giften.

Tijdens de periode van de verplaatsing en de introductie van de bizons in een nieuwe weide, moet OSPRA hooi en voer kopen. De bizons worden verplaatst naar de bestaande Yellow Bear-weide. Deze weide zal overbelast worden tijdens de tijd van de herbouw; daarom moet OSPRA zorg dragen voor de gezondheid van alle bizons. Er moet extra hooi en een eiwit-supplement worden ingekocht en aan de bizons gevoerd om de gezondheid op peil te houden.

OSPRA heeft de mogelijkheid land te kopen dat tussen de stukken ligt die op het ogenblik door OSPRA gepacht worden. Dit stuk land is 712 acres (288 hectare) groot en als dit aangekocht wordt, kan dit de beheersmogelijkheden en het aantal dieren flink vergroten. Het land ligt tussen twee percelen en zal functioneren als een brug samen met een beheersgebouw, van waaruit management kan werken. Dit land, zal als het aangekocht is, beheerd wordt als land van de stam, en zal het dubbele doel hebben om niet alleen de kudde te vergroten, maar ook de landbasis van de Oglala Sioux. Als het land behouden kan worden, zal de Oglala Sioux Stam altijd een thuis zowel voor de Bizons als haar stamleden hebben.

Inmiddels is hiervoor in de V.S. subsidie ontvangen.

Klik op de foto voor een vergroting Klik op de foto voor een vergroting
Klik op de foto voor een vergroting