Wotanin Wowapi 02 - april 1990

Nieuwsbrief van de Lakota Stichting

nummer 2, april 1990

 

InhoudsopgaveVan de redactie


Er is nog steeds niet bekend wanneer het blad TAKINI van de Lakota Treaty Council zal gaan uitkomen. Vandaar dus, dat er weer een nieuwsbrief in uw brievenbus rolt. Mocht het blad uiteindelijk niet gerealiseerd kunnen worden, dan zullen we deze nieuwsbrief gaan uitbreiden en op een professionelere manier laten verzorgen. Uiterlijk eind juni zal duidelijk zijn, wat er gaat gebeuren. In elk geval is dit dus het laatste nummer in deze vorm.

De redactie


 

Fototentoonstelling


In september/oktober kunt u de fototentoonstelling 'Wounded Knee - Visions of a 100 years past' in Nederland zien. Het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw in Groningen heeft de tentoonstelling op haar programma gezet. Mogelijk zullen de foto's ook nog in Nijmegen te zien zijn.
De tentoonstelling bestaat uit ca. 120 foto's van Lakota en andere prairievolken uit de 19e eeuw, waaronder de bekende foto's van het bloedbad van Wounded Knee. We proberen de de tentoonstelling te begeleiden met een video over de jaarlijkse Big Foot Ride (de Wounded Knee-herdenking van de Lakota) en een dia-serie over de huidige situatie op de reservaten.
Dit project is opgezet door de Oostenrijkse contactpersonen met de Lakota Treaty Council en de Denver Public Library. De tentoonstelling zal in december te zien zijn in het Volkenkundig Museum in Wenen en in augustus in Valle de Fressinieres in Zuid-Frankrijk. De tentoonstelling wordt hier begeleid door de Franse steunorganisatie voor de Lakota Treaty Council, Amities Franco-Lakota (Sihanska Lakota Okolakiciye).
Zodra de preciese data en plaatsen van de tentoonstelling bekend zijn, zullen we u dit via deze nieuwsbrief laten weten.
 
 

Wounded Knee-herdenking


De Lakota Stichting organiseert op 7 oktober in het theater 'De Kom' in Nieuwegein (samen met de afd. Nieuwegein van de Werkgroep Inheemse Volken) een Wounded Knee-herdenkingsdag. Op het programma staan ondermeer een informatiemarkt, video's en dia's, een kinderprogramma en optredens van zang- en dansgroepen. Mogelijk komt er dan zelfs een Lakota drum- en dansgroep naar Nederland.
 

Boekaankondiging: Het moderne Indiaanse verzet


Het door Gerda Bolhuis van de Lakota Stichting geschreven boek over Noord-Amerikaanse Indianen wordt op 29 april op de landelijke dag van het blad 'De Kiva' gepresenteerd. De titel van het boek is: 'Het moderne Indiaanse verzet'. Het bevat informatie over de huidige situatie van de Noord-Amerikaanse Indianen, waaronder de Lakota.

Colofon


Organisatie & produktie: Gerda Bolhuis

ISSN 0926-2989