Wotanin Wowapi 01 - januari 1990

Nieuwsbrief van de Lakota Stichting
nummer 1, januari 1990

 

Inhoudsopgave
Van de redactie


Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Lakota Stichting. Eigenlijk was het niet de bedoeling een nieuwsbrief te gaan uitgeven. De Lakota Treaty Council zou met het blad TAKINI gaan uitkomen, maar de uitgave hiervan is helaas enigszins vertraagd. We hebben dus moeten besluiten tijdelijk een nieuwsbrief uit te gaan geven om toch de donateurs op de hoogte te kunnen houden van de gebeurtenissen bij de Lakota en in Nederland.
 
 

Oprichting Stichting & 2e manifestatie


De 12e september was het eindelijk zover. Bij notaris Omloo in Nieuwegein kon de akte van oprichting worden getekend. Tussen de bedrijven door, want iedereen was druk bezig met de voorbereidingen van de tweede

KULTURELE INDIANEN MANIFESTATIE in Nieuwegein. Zo'n 200 mensen bezochten op zondag 17 september het theater de Kom. Het programma bestond o.a. uit dans en zang van in Nederland wonende Indianen en Papoea's. Daarnaast waren er video- en dia-voorstellingen, een kinderprogramma en een informatiemarkt. De Lakota Stichting was vertegenwoordigd met een verkoop-stand en verzorgde ondermeer een dia-lezing.
Deze manifestaties blijken een uitstekende gelegenheid om via de weg van de cultuur het brede publiek kennis te laten maken met de Indiaanse problematiek.
Wordt zeker vervolgd!


 
 

Lakota chief overleden


Frank Fools Crow, het oudste opperhoofd van de Lakota is eind 1989 overleden. Hij was vermoedelijk meer dan 100 jaar oud. Frank Fools Crow was iemand, die door alle groeperingen bij de Lakota zeer werd gerespecteerd.
 
 

Big Foot Ride


Einde december heeft in Zuid-Dakota weer de jaarlijkse Big Foot Ride plaatsgevonden, de herdenking van de slachting bij Wounded Knee in 1890. Lakota-ruiters trokken vanuit het Standing Rock-reservaat in Noord-Dakota naar Wounded Knee op het Pine Ridge-reservaat, waar indertijd ook Chief Big Foot omkwam.
 
 

Wounded Knee-herdenking


Volgend jaar is het 100 jaar geleden, dat het bloedbad van Wounded Knee plaatsvond. Dit feit zal zowel bij de Lakota's als in Europa uitgebreid worden herdacht. De Lakota Treaty Council en hun Europese contactpersonen hebben plannen voor een grote foto-tentoonstelling met historische foto's uit de 19e eeuw. Op dit moment wordt bekeken of dit ook in Nederland kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er weer plannen voor een estafette-loop met Lakota-lopers, zoals ook in 1989 in Zwitserland is gehouden. Men loopt dit jaar van Thonon-les-Bains in Frankrijk naar Rheinfelden in Noord-Zwitserland. Ook zijn er plannen voor een manifestatie in Zuid-Frankrijk, waar de Lakota Treaty Council een stuk land ten geschenke heeft gekregen.

Hands across the water-reis


Nadat Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg ons waren voorgegaan kan nu ook vanuit Nederland een reis naar de Lakota gemaakt worden. De Lakota Stichting organiseert met het reisburo Wolftrail een reis in het kader van dit 'Hands across the water'-project. Op 29 juni vertrekken we voor 3 weken naar Lakota-land. De kosten hiervan zijn in totaal 4415 gulden (all in). We bezoeken o.a. het Pine Ridge-reservaat, de Black Hills, powwows, de stamraad, ceremonieën (alleen als we worden uitgenodigd!). Het programma staat onder eindverantwoordelijkheid van de Lakota Treaty Council. Gerda Bolhuis gaat mee als reisleidster. Het reisburo zal ook een documentatiemap en een voorlichtingsdag verzorgen.

Noord-Amerika-brochure


Begin dit jaar verschijnt, in samenwerking met het blad 'de Kiva' een boekje over de Noord-Amerikaanse Indianen. Deze brochure is bedoeld als algemeen overzicht en inleiding over de situatie van de laatste 50 jaar. Naast algemene thema's, zoals de juridische positie van de Indianen wordt ook de actuele situatie van verschillende volken, zoals de Lakota, beschreven. Deze brochure zal t.z.t. zowel bij de Kiva als bij de Lakota Stichting te bestellen zijn.

Colofon


Organisatie & produktie: Gerda Bolhuis

ISSN 0926-2989