Wotanin Wowapi 26 - maart 1997


nieuwsbrief van de Lakota Stichting

nummer 26, maart 1997

Inhoudsopgave


Van het bestuur


Bij dit nummer vindt U weer de jaarlijkse acceptgirokaart voor de donatie. Het minimumbedrag is 25 gulden, maar meer is altijd welkom. Het extra bedrag aan giften wordt gebruikt om indiaanse projecten te steunen. Afgelopen jaar is steun verleend aan de organisatie van een demonstratieve loop door Amerika en van een Zonnedans. Kinderkamp 'Camp Courage', waaraan we enkele jaren geld hebben gegeven, bestaat helaas niet meer. Het project is wegbezuinigd door de Amerikaanse overheid.

Gerda Bolhuis


Tentoonstelling


De tentoonstelling 'LEVEN ALS EEN INDIAAN', die vorig jaar in Soest is gehouden (zie Wotanin Wowapi, nummer 23, mei 1996), is dit voorjaar te zien in het Milieu Educatief Centrum in Nieuwegein. Aan de tentoonstelling is een scholenproject verbonden voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs.

De tentoonstelling is voornamelijk gericht op de Prairie-indianen en schenkt vooral aandacht aan de wijze waarop indianen leven met de natuur. Aan de tentoonstelling is meegewerkt door de gemeente Soest, het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw in Groningen en de Lakota Stichting.

tipi

Mevrouw Van der Nat, wethouder, zal de tentoonstelling op 23 maart om 1 uur openen in een grote tipi van acht meter doorsnede. Op 24 april is er een informatieavond. De tentoonstelling duurt tot en met 29 juni. Ze is voor het publiek geopend op woensdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Adres: Geinoord 9 - Nieuwegein - Tel. 030-6055514.


walvisboot

Makah op walvisjacht


De Makah-indianen in de staat Washington gaan na zeventig jaar weer op walvissen jagen. Deze stam jaagt van oudsher op grijze walvissen, maar heeft dat sinds 1926 niet meer gedaan. De stam had afgelopen augustus aan de Internationale Walviscommissie toestemming willen vragen om vijf walvissen te doden, maar heeft daarvan afgezien omdat men verwachtte dat toestemming geweigerd zou worden. Men heeft besloten volgend jaar wel om toestemming te vragen, maar alleen als formaliteit. De Makah menen dat een verdrag hun het recht geeft op walvissen te jagen.
De Makah hebben een commissie van twintig hoofden van families ingesteld, die de walvisvangst moet gaan reguleren. ''We kwamen tot de conclusie dat het hervatten van de walvisvangst vergezeld moet gaan van de traditionele manier van besluitvorming - door consensus en door vertegenwoordiging van families'', aldus Ben Johnson jr, de voorzitter van de commissie.
Het aantal grijze walvissen wordt op het ogenblik geschat op 21 duizend wereldwijd. Volgens biologen heeft de vangst van vijf exemplaren geen merkbaar effect.

Indianenleiders eisen Congreszetels en ambassade


Stamraad-leiders uit Arizona hebben voorgesteld dat indianen een aantal Congreszetels krijgen en ambassade-status in Washington. De president van de Navajo Nation, Albert Hale, zei dat deze voorstellen recht doen aan de speciale relatie die indiaanse volken met de Verenigde Staten hebben. Voor andere territoria binnen de VS, zoals Guam, Puerto Rico, en Amerikaans Samoa, zijn ook Congreszetels gereserveerd. Volgens Hale hebben indianen een hogere status dan deze territoria, om dat ze verdragen met de VS hebben.

Muziek- en boekbespreking


Al snuffelend in een aantal cd- en boekenrekken trof ik de volgende cd's en boeken aan. Ze zijn al een tijdje op de markt. Een korte impressie.

Between Father Sky and Mother Earth

An Native American Collection. Uitgegeven op het cd-label NARADA, nummer ND-63915. Op deze cd staan zeventien nummers van verschillende Noord-Amerikaanse stammen. Het zijn allemaal traditioneel indiaanse liederen. De muziek die in het verleden door de indianen werd gemaakt, heeft een sterke band met al het levende aardse gebeuren. De moderne technieken waarmee de liederen gearrangeerd zijn, verlenen ze een bijzondere sfeer. Bekende indiaanse artiesten op deze cd zijn de fluitisten Douglas Spotted Eagle en R. Carlos Nakai, een Navajo.

Spirits of Nature

Uitgegeven op het cd-label EVA, onder nummer 8412922. Dit is een verzamel-cd waarop verschillende muziekstijlen te beluisteren zijn die een traditionele oorsprong hebben. Op de cd zijn niet alleen indiaanse nummers te horen, maar ook liederen uit andere culturen. De indiaanse muziek is van Sacred Spirit, Oliver Shanti and Friends, en van Robbie Robertson and the Red Road Ensemble.

Noble Red Man


Schrijver: Harvey Arden; uitgever: Beyond Words; ISBN 1-885223-01-3; Engels.
Dit boek geeft een impressie van het religieuze leven van een Lakota-leider die van grote invloed is geweest op het leven van de huidige Lakota-gemeenschap. Chief Noble Red Man, oftewel Matthew King, was lang de spreekbuis van de traditionele Lakota-leiders. Tevens was hij geruime tijd vertaler, en rechterhand van de ceremoniële Lakota-leider Frank Fools Crow. Zijn belangrijkste missie was de teruggave van de heilige Black Hills in Zuid-Dakota aan het Lakota-volk. Hij zal de eventuele teruggave zelf niet meer meemaken, want Matthew King is op 18 maart 1989 overleden.
De schrijver van het boek 'Noble Red Man' is voormalig medewerker van 'National Geographic'. Arden heeft veel persoonlijke gesprekken met Matthew King gevoerd om zijn boek zo compleet mogelijk te maken.

Indian Tribes of North America

Schrijfster: Josephine Sherman; uitgever: Tiger; ISBN 1-85501-829-2; Engels.
Dit fotoboek geeft een overzicht van de geschiedenis, de voorouders, en de cultuur, van de indiaanse stammen op het Noord-Amerikaanse continent. Er zijn al veel boeken in deze vorm verschenen. Dit boek valt op door de vele nieuwe, kleurrijke foto's van de huidige indiaanse cultuur. In het boek zijn verleden en heden onlosmakelijk met elkaar verbonden: het boek laat zien hoe diep gewortelde cultuur heden ten dage een belangrijk houvast is voor de jonge generatie indianen. De schrijfster heeft een jarenlange ervaring op het gebied van folklore en archeologie. Zij is gepromoveerd op pre-Columbiaans archeologisch onderzoek. Tijdens dat onderzoek is haar belangstelling voor de inheemse volken van Noord-Amerika ontstaan.

Evert de Kruijf


Korte berichten

Vrouwen bij de Laguna
Een Laguna-indiaanse vrouw uit Nieuw-Mexico mag zich van de rechter niet kandidaat stellen voor een functie bij haar stam. Van oudsher zijn bij de Laguna bepaalde functies voorbehouden aan mannen. Een referendum, dat vier dagen na de uitspraak van de stamrechter gehouden werd, wees uit dat de meeste Laguna's vrouwelijke kandidaten wel accepteren.
Zuñi-kunst?
Aan de vervalsing van indiaanse kunstnijverheid is nog steeds geen einde gekomen. Ondanks de wetgeving, die buitenlandse producenten verplicht het land van herkomst op hun product te zetten, duikt nog steeds veel namaak op. Vooral landen als Korea, Taiwan, en de Filippijnen zijn leveranciers van imitaties. Een dorp in de Filippijnen heeft zelfs zijn naam veranderd in Zuñi, om te suggereren dat men authentiek indiaans werk levert.
Inuit in Quèbec
De Inuit (Eskimo's) in Quèbec willen daar niet blijven als deze Franstalige provincie zich van Canada zou afscheiden. Er is daar al jaren een afscheidingsbeweging actief. Een referendum in 1995 wees uit, dat de meerderheid van de Quèbecois tegen afscheiding was. Van de Inuit stemde zelfs bijna 84 procent tegen. Inuit-leiders hebben nu opnieuw benadrukt, dat ze deel willen blijven uitmaken van Canada.
Robert Stadnick
Robert Stadnick, de oprichter van de Wolakota Waldorf School, de antroposofische Vrije School op het Pine Ridge-reservaat, is op 5 februari overleden.

Colofon

Eindredactie: Marian Cuisinier
Organisatie & productie: Gerda Bolhuis
Layout/logo's: Ad Vermeulen
Bijdragen: Gerda Bolhuis & Evert de Kruijf

ISSN 0926-2989