FAQ’s

Veel gestelde vragen over Indianen

Waar komen de Indianen oorspronkelijk vandaan?
De algemene wetenschappelijke opvatting is dat de Indianen uit Azië afkomstig zijn. Ze zouden 15.000-25.000 jaar geleden over de toen droogliggende Beringstraat naar Amerika gekomen zijn. Er worden in de laatste jaren echter steeds oudere archeologische vondsten gedaan. Dit zou kunnen bewijzen dat deze migratie veel eerder geweest is.Sommige Indianen geloven dat de Beringstraat-theorie niet klopt. Zij menen dat het andersom geweest is. De mensheid zou ontstaan zijn in Amerika en is van daaruit over de wereld uitgezwermd.
Leefden de Indianen allemaal op dezelfde manier?
Er waren honderden verschillende Indiaanse volken in Amerika. Ze verschilden hemelsbreed van elkaar qua levenswijze. De bekende Prairie-cultuur is pas ontstaan na de komst van de blanken, die paarden meebrachten. Andere Indiaanse culturen zijn bijvoorbeeld die uit het Noordwesten met de houtsnijders, die o.a. totempalen maakten of die in het Zuidwesten die stenen dorpen in de canyons bouwden.
Hoeveel Indianen waren er in Amerika ten tijde van Columbus?
Hier zijn de geleerden het niet over eens. Vroeger werd gezegd, dat er er maar ongeveer een miljoen mensen in de huidige Verenigde Staten woonde. Er zijn echter nu ook schattingen van 9 tot 12 miljoen.
Hoeveel Indianen zijn er nu nog in Amerika?
Volgens de volkstelling van 2000 waren er in de Verenigde Staten 4.3 miljoen mensen van inheemse afkomst. Dit is 1,5% van de Amerikaanse bevolking. Zie voor een deel van de gegevens: www.census.gov
Wat is een Indianen-reservaat?
Een reservaat is een stuk land dat ‘gereserveerd’ is voor een Indianen-stam of dorp om er te wonen en het land te gebruiken. De meeste zijn ontstaan doordat de Indianen-stam een verdrag met de Verenigde Staten sloot. Het grootste reservaat in de Verenigde Staten is dat van de Navajo Nation in Arizona, 3x zo groot als Nederland. De kleinste is de Sheep Ranch Rancheria in Californië, nog geen hectare groot. Er zijn meer dan 300 Indianen-reservaten, -dorpen, -kolonies en -rancheria’s in de Verenigde Staten. Op de pagina Kaart van de VS zie je waar de reservaten zijn.
Hoeveel Indianen leven er in reservaten?
22.3% van de Indianen wonen in een Indianen-reservaat. Daarnaast woont nog eens 10.2% in de vroegere reservaatsgebieden van Oklahoma, waar de Indianen nog wel als stam georganiseerd zijn, maar geen gezamenlijk land meer hebben. De anderen zijn naar buiten de reservaten verhuisd. Veel grote steden in Amerika hebben een Indiaanse bevolkingsgroep.
Zijn Indianen burgers van de Verenigde Staten?
In 1924 werden alle Indianen, die toen nog geen Amerikaans burger waren, per wet genaturaliseerd. Tweederde van de Indianen was dat echter toen al, bij verdrag of bij eerdere wet. Sommige Indianen erkennen deze wet uit 1924 niet, omdat ze vinden dat ze nog steeds lid van hun eigen (Indiaanse) volk zijn. De volken van de Haudenosaunee Confederatie geven bijvoorbeeld uit hun eigen paspoort uit. Vaak zeggen Indianen, dat ze een soort dubbele nationaliteit hebben.
Dragen Indianen nog steeds hun traditionele kledij?
Indianen dragen tegenwoordig net als wij westerse kleren. Spijkerbroek, gympen en baseball-petjes zijn favoriet, maar wel vaak met Indiaanse motieven. Bij pow wows (Indiaanse dansfeesten) zie je mensen min of meer traditionele outfits dragen die vaak gebaseerd zijn op de kledij van het prairiegebied.
Spreken alle Indianen één taal?
Er bestonden ten tijde van Columbus ongeveer 300 verschillende Indianentalen in de huidige Verenigde Staten. Deze talen vallen uiteen in acht grotere taalgroepen, zoals Algonkin, Uto-Azteeks en Siouan. Deze talen waren onderling onverstaanbaar. Op dit moment worden er nog zo’n 250 Indiaanse talen gesproken in de Verenigde Staten. Ongeveer een derde van de Indianen spreekt z’n eigen taal nog.
Is er één organisatie, die alle Indianen vertegenwoordigt?
Er zijn allerlei belangenorganisaties, die Indianen op een verschillend niveau vertegenwoordigen, per volk/stam, per stroming binnen een volk/stam of per politieke stroming. Ook bij Indianen varieert dit van links, zoals de activistische American Indian Movement/International Indian Treaty Council (die in de jaren ’70 zeer actief was) tot rechts-conservatief, zoals politici in sommige stamraden. Ook is er bij veel volken vaak een traditioneel-conservatieve stroming, die gericht is op het behoud van de eigen cultuur en het terugwinnen van verloren land. De diverse Treaty Councils bij de Lakota zijn hier een voorbeeld van.
Komen er wel eens Indianen naar Nederland?
Er zijn regelmatig mensen die zich Indiaan noemen in Nederland op bezoek. Sommige komen voor politieke doeleinden, om de Nederlanders te informeren over hun situatie en hulp te vragen. Soms komen er ook Indiaanse kunstenaars of powwow-dansers naar Nederland. Vaak komen er echter ook mensen, die zich medicijnman, sjamaan of spiritueel leider noemen. Vaak zijn zijn déze mensen geen echte vertegenwoordiger van het volk waar ze vandaan zeggen te komen. Soms zijn ze zelfs niet eens Indiaan of medicijnman. Controleer als je twijfels hebt bij de betreffende stam of zij daar wel bekend zijn. Op onze pagina Te Downloaden kun je een lijst met adressen ophalen.
Mogen we Indianen wel Indianen noemen?
Sommige Indianen zijn niet blij met de naam ‘Indianen’, die hun vermoedelijk gegeven is ten tijde van de ontdekkingsreizen, toen Columbus dacht dat in hij in Indië was aangekomen. Er zijn andere termen bedacht zoals ‘Indian Americans’, ‘Amerinds’ en vooral ‘Native Americans’. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is deze laatste term niet algemeen door de Indianen geaccepteerd. De grootste Indiaanse krant, Indian Country Today houdt als richtlijn aan, dat de term ‘Indians’ of ‘Native Americans’ wel door hen gebruikt wordt, maar dat zo veel mogelijk het betreffende volk bij hun naam voor zichzelf wordt aangeduid. Bijvoorbeeld dus Lakota voor Sioux en Haudenosaunee voor Irokezen.
Waar zijn in Nederland tipi’s te koop of te huur?
Tipi’s zijn te huur en te koop bij Stichting Bosjuweel in Nijmegen: www.bosjuweel.nl
Zij organiseren ook tipi-kampen. Verder ook bij:

Kan ik een Indiaanse naam krijgen voor mij, mijn kind/hond/paard?
De Lakota Stichting kan geen Indiaanse namen geven.
Indiaanse namen worden niet zo maar gegeven. Als je met Indianen omgaat kun je van hen soms een bijnaam krijgen. Bij heel hoge uitzondering krijg je via een ceremonie echt een Indiaanse naam. Wij krijgen vaak van mensen te horen dat ze een Indiaanse naam hebben gekregen van een New Age-sjamaan. Dit heeft geen enkele betekenis.
Kijk ook eens voor de grap op Authentic Indian Name Generator.
Kan ik een link krijgen naar mijn Indianensite?
Op deze site en onze linksite www.indianen.org zetten we in principe alleen links naar sites die goede achtergrondinformatie geven over Indianen, liefst over de huidige situatie. Links over spiritualiteit, sjamanen, ceremonies, e.d zijn niet acceptabel.

Vanwege de beperkte hoeveelheid tijd van onze vrijwilligers nemen we ook geen verzoeken tot beoordeling van websites in behandeling.

Kan de Lakota Stichting helpen met het zoeken naar mijn Indiaanse voorouders?
Ook hier kunnen we wegens tijdgebrek niet op ingaan.
Kan de Lakota Stichting helpen met het vertalen van Nederlandse namen en termen naar de Lakota-taal?
Nee, maar er staat wel een woordenlijst op de site.
Heeft de Lakota Stichting correspondentie- of email-adressen voor Indianen?
Wij beschikken niet over adressen.