Wotanin Wowapi 38 – juli 2000


nieuwsbrief van de Lakota Stichting

nummer 38, juli 2000

Inhoudsopgave

 


Van redactie & bestuur

In dit zomernummer van Wotanin Wowapi weer veel tentoonstellingsnieuws. In de Eusebiuskerk in Arnhem is deze zomer twee maanden lang een tentoonstelling van hedendaagse en oude indiaanse kunst en kunstnijverheid te bezoeken. Daaromheen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, waaraan ook de Lakota Stichting een bijdrage levert.
Het Amerika Museum in Cuijk heeft een nieuwe tentoonstelling, ditmaal over indiaanse kleding.
In deze nieuwsbrief vindt u verder het laatste nieuws over de bezetting op het Pine Ridge-reservaat en een rapport over het gebrek aan vertrouwen van indianen in de justitie in de staat Zuid-Dakota.

Gerda Bolhuis


Bezetting Pine Ridge – vervolg

In het maartnummer van Wotanin Wowapi meldden we u dat op het Pine Ridge-reservaat het stamraadskantoor bezet was. Deze kwestie is nog steeds onopgelost.

Zoals we al in het vorige nieuwsbriefnummer vertelden, heeft de voorzitter van de stamraad, Harold Dean Salway, op 24 februari dertien stamraadleden op non-actief gesteld en heeft hij op 8 maart min of meer de noodtoestand uitgeroepen. Daarop hebben de afgezette stamraadleden hem op 12 maart uit zijn ambt ontzet. Ze hebben toen besloten dat er geweld gebruikt mocht worden om de bezetters uit het gebouw te verwijderen.
De assistent-staatssecretaris voor Indiaanse Zaken, de Kiowa Kevin Gover, heeft voor KILI-radio verklaard, dat zijn bureau de acties van stamraadvoorzitter Salway als illegaal beschouwt. Hij kondigde aan dat de BIA overweegt het Oglala Sioux Public Safety Department over te nemen, omdat de Tribal Police de kant van de Grass Roots Oyate (de bezetters) zou hebben gekozen.

Op 18 april hebben de Grass Roots Oyate zich uitgeroepen tot de officiële regering van het reservaat. Ze hebben het Amerikaanse stamradensysteem, gebaseerd op de ‘Indian Reorganization Act’ uit 1934, illegaal verklaard. Er zou een raad van 28 ‘elders’ (ouderen) zijn samengesteld, de ‘General Council of the Grass Roots Oglala Lakota Nation’, om de overgang gestalte te geven. Zie verder de persberichten van de Grass Roots Oyate op het Internet:
members.tripod.com/GrassRootsOyate

Het lijkt er op dat de Grass Roots Oyate een vrij geïsoleerde positie innemen. Het Tribal Council systeem blijft elders in het reservaat gewoon door functioneren. De bezetting krijgt op dit moment nauwelijks nog aandacht van de media.

Gerda Bolhuis


Lakota Stichting Website

Wie de laatste tijd onze website heeft bezocht, heeft gezien dat er weer flink wat aan is toegevoegd. De site heeft nu een eigen domeinnaam: www.lakota.nl. Zoals eerder gemeld is ons huidige e-mailadres: .
Op de site proberen we actueel nieuws bij te houden, zoals over de bezetting op het Pine Ridge-reservaat (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Verder kunt u de boeken en kaarten die bij onze stichting verkrijgbaar zijn (zie de achterpagina), ook vanaf de site bestellen.
Over de reizen vindt u daar eveneens informatie en enkele pagina’s met foto’s van eerdere reizen. Oude nummers van de nieuwsbrief staan ook op het Internet. Het laatste nummer dat is toegevoegd is dat van maart 1999.
Daarnaast treft u bv ook een mini-woordenboekje Lakota-Engels op de site. U vindt er tevens up-to-date agenda’s van indiaanse activiteiten in Nederland en van radio- en tv-programma’s over indianen.
De laatste aanwinst is een spel in Flash, gemaakt door onze donateur Dick Ockers, waarvoor onze grote dank.


Indiaanse kunst en kunstnijverheid in Arnhemse kerk

Van dansmaskers tot dreamcatchers, van shirts tot sieraden, van inheemse dekens tot kunstig gevlochten mandjes, van olieverfschilderijen tot klein grafisch werk, en van workshops tot lezingen: in de Eusebiuskerk op de grote markt van Arnhem is tot en met 3 september veel te zien en te beleven voor wie in indiaanse uitingen geïnteresseerd is. Op 29 juni is daar een expositie geopend van, overwegend hedendaagse, indiaanse kunst en kunstnijverheid, afkomstig uit verschillende regio’s van Noord-Amerika. Enkele deelnemende kunstenaars zijn uit de Verenigde Staten overgekomen en zijn tijdens de expositie af en toe aanwezig. In de weekends worden rondleidingen verzorgd. De meeste van de ongeveer zevenhonderd stukken zijn te koop. Veel van de grotere etsen en zeefdrukken, maskers, schilderijen en gebruiksvoorwerpen, liggen in de prijsklasse van zo’n vierhonderd tot ongeveer vijfduizend gulden.

Van alles wat

Het evenement is een initiatief van Walas, de organisatie uit Amersfoort die onder andere het tijdschrift voor kinderen Baribal in het leven heeft geroepen en die in ons land verschillende indiaanse organisaties uit de Verenigde Staten en Canada vertegenwoordigt.
In de tentoonstelling, die qua sfeer sterker doet denken aan een markt dan aan een museum, is ‘van alles wat’ te zien. Bij binnenkomst stuit je eerst op een bord ‘Welcome to our pueblo’, met gedragsregels voor bezoekers aan de pueblo’s van de Hopi in het zuidwesten, regels die ook voor de tentoonstelling zelf gelden. Bij elke regio is er een bord met informatie over leefwijzen en karakteristieke cultuuruitingen, als achtergrond bij de tentoongestelde voorwerpen. Behalve voor het zuidwesten is er aandacht voor de noordwestkust met zijn unieke totempalen, het noordelijke woongebied van de Inuit, het prairiegebied, en de culturen van de oostelijke woudgebieden. Van enkele kunstenaars is er relatief veel werk. Zo hangt er nogal wat grafiek van Métis-kunstenaar Irene Klar. Van George Morgan, een jonge Yukon-kunstenaar, is er een serie van veertien ‘day and night vision shields’, schijven boomstam waarop Morgan positieve en negatieve droombeelden, gebaseerd op de indiaanse geschiedenis, tot uitdrukking heeft gebracht. Ook van Joe Wilson en Quanah Parker, beiden bekende kunstenaars die naar Arnhem zijn overgekomen en af en toe een workshop verzorgen, zijn verschillende werken te zien. Zo zijn er van Namgis-beeldhouwer Wilson prachtige dierenmaskers, allemaal unieke stukken, en van Parker, een Comanche, schilderijen van verschillend formaat, onder meer in olieverf en in acryl.
Een heel bijzonder stuk op de expositie is een antiek sieraad: een smeedijzeren Navajoketting uit het einde van de negentiende eeuw, met informatie over achtergrond en betekenis.

Laat je verrassen

Een bezoek is het aardigst als je zonder specifieke verwachtingen de kerk binnenstapt. Wie alleen geïnteresseerd is in een bepaalde regio, een specifieke kunstvorm of authentieke antieke stukken, kan het beste tevoren telefonisch navragen wat daarvan aanwezig is. Anders ligt de kans op teleurstelling op de loer. Zo hoorde een van ons een paar bezoekers klagen dat ze geen zandschilderijen konden vinden, terwijl ze die wel hadden verwacht en speciaal daarvoor waren gekomen. Ook wie bij uitstek geïnteresseerd is in een bepaald evenement, kan het beste kort tevoren checken of dit op de veronderstelde datum doorgaat. De evenementenkalender (zie verderop in dit stuk) is namelijk onder voorbehoud. Een kritische bezoeker kan op het verkeerde been komen als hij/zij ontdekt dat niet al het tentoongestelde indiaans is. Zo hangt er een reeks aquarellen met indiaanse afbeeldingen die geschilderd zijn door kunstenaar Gerben van Straaten, een van de organisatoren van de expositie. Hoe moeten we dat zien? Van Straaten licht desgevraagd toe, dat deze zijn opgehangen om de ruimte te vullen die bestemd was voor enkele delen van de collectie die worden vermist, waaronder werk van een Haida-kunstenaar. Komt dat werk alsnog terecht, dan wordt het uiteraard gepresenteerd. De kerk is helaas geen erg geschikte plaats voor het aanhoren van mededelingen en toespraken, tenzij vanaf de nu niet in gebruik zijnde preekstoel. Zo was er tijdens ons bezoek een demonstratie van powwow-danser Richard Doneghy, een lid van de First Nations Dance Company, met daarna een vraaggesprek met hem, dat op enkele plaatsen goed verstaanbaar was, maar op andere vooral als galm overkwam. (Verander dus van positie als je voor een lezing komt, maar die niet goed verstaat.) Dit zijn wat rafels aan een evenement dat desondanks zeker het bezoeken waard is. Ook voor kinderen is het leuk en leerzaam. Op woensdagmiddagen zijn er voor hen speciale activiteiten, maar ook op andere dagen kunnen ze aan hun trekken komen.

Geplande evenementen, onder meer:

* Vrijdag 21-7 (19.30-21-00 uur): workshop schilderen, door Quanah Parker en Gerben van Straaten
* Dinsdag 25-7 en donderdag 27-7 (19.30-21.00 uur): workshop over betekenis powwow, door Richard Doneghy en Quanah Parker
* Dinsdag 1-8 (19.30-21.00 uur): lezing van Dorothea Born over weven bij de Navajo
* Dinsdag 8-8 (19.30-21.00 uur): lezing van Gerda Bolhuis over de Lakota
* Zondag 13 augustus (12.00-17.00 uur): Boekenmarkt met als thema ‘Native Americans’
Voor nadere informatie over de openingstijden van de expositie: zie de agenda. Voor inlichtingen over evenementen: tel.: 033-4758326 (Walas) of 026-4435068 (Eusebiuskerk).

Marian Cuisinier


Korte berichten

Native Americans in South Dakota

An Erosion of Confidence in the Justice System

Onder deze titel verscheen in maart een rapport van de ‘South Dakota Advisory Committee’ aan de Amerikaanse Commissie voor de Burgerrechten, de ‘United States Commission on Civil Rights’.

Het rapport meldt dat de indiaanse inwoners van Zuid-Dakota weinig tot geen vertrouwen hebben in het Amerikaanse juridische systeem.
Dit gebrek aan vertrouwen is o.a. terug te voeren op onopgeloste misdrijven van de laatste jaren, zoals bijvoorbeeld de nooit opgehelderde dood van twee mannen, van wie de lijken vorig jaar werden aangetroffen bij het dorpje White Clay (zie nieuwsbrief 35) en acht gevallen van verdrinking van indiaanse daklozen in een riviertje in de stad Rapid City. Indianen zijn van mening dat het rechtssysteem doordrenkt is van racisme.

De Commissie gaf als hoofdaanbeveling een ‘taskforce’ aan te stellen: een commissie die de opdracht heeft deze problematiek te onderzoeken en een plan op te stellen om het beleid te gaan coördineren. Gouverneur Janklow van Zuid-Dakota achtte het rapport geen commentaar waardig.


Colofon

 

Eindredactie: Marian Cuisinier
Organisatie & produktie: Gerda Bolhuis
Layout/logo’s: Ad Vermeulen
Bijdragen: Gerda Bolhuis & Marian Cuisinier

ISSN 0926-2989

Share Button