Wotanin Wowapi 40 – januari 2001


nieuwsbrief van de Lakota Stichting

nummer 40, januari 2001

Inhoudsopgave


Van redactie & bestuur

Allereerst wensen we u nog een heel gelukkig nieuwjaar! Dit nummer van de nieuwsbrief is dunner dan u de laatste tijd van ons gewend bent. We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe lay-out voor het blad. Dat kost tijd.

In dit nummer staan enkele boekbesprekingen en een korte beschrijving van de stand van zaken rond de bezetting van het stamraadkantoor van het Pine Ridge-reservaat.

Verder vindt u bij dit nummer een acceptgirokaart voor uw bijdrage voor dit jaar. We verzoeken u deze binnen 6 weken te voldoen. Bij voorbaat dank!

De Lakota Stichting is op 27 en 28 januari met een stand te vinden op de Western Experience-beurs in de Brabanthallen in Den Bosch (zie ook de Agenda-pagina).

Gerda Bolhuis


Een mes in de geest

Boekbespreking

Craig Strete. Een mes in de geest. Nederlandse vertaling van ‘A Knife in the Mind’. Haarlem: In de Knipscheer, november 2000; 384 pagina’s; ISBN: 90-6265-487-8; prijs: f 45.

Het is altijd mooi, vind ik, als er weer een nieuw boek van de Noord-Amerikaanse indiaanse auteur Craig Strete (1950) verschijnt. Hoe verschillend zijn boeken ook zijn, ze stellen zelden teleur. ‘Een mes in de geest’, in Nederland in vertaling uitgekomen nog voor het in Amerika verschijnt, vormt op die regel geen uitzondering. Het is een prachtboek. In beeldrijke taal sleept de auteur je vanaf de eerste bladzijden mee in de tragische geschiedenis van Makona, sjamaan van Kawdor.

Het verhaal speelt in de pueblo’s en het woestijnlandschap van het Zuidwesten van duizend jaar geleden en begeeft zich in de meest intrigerende en huiveringwekkende uithoeken van de menselijke geest. In het persbericht verwijst de uitgever naar paralellen met Shakespeare’s ‘Macbeth’. Ook bij Strete gaat het over innerlijke strijd, eerzucht, het verlangen naar macht, stammenstrijd, wroeging, verraad, onweerstaanbare maar valse beloften, en een onvermijdelijk tragische afloop. Strete herschept deze thema’s tot een eigen, magistraal verhaal, waarin pueblo-indiaanse, mythische en historische elementen een nieuwe, soms surrealistische vorm krijgen in de eigentijdse, poëtische taal van de auteur. Beeldende omschrijvingen rijgen zich aaneen en in dialogen klinkt regelmatig droge indiaanse humor door. Zo zegt de zoon van een opperhoofd over Makona: ‘Het is haast niet voorstelbaar dat een man op deze wereld zo groot kan zijn en toch niet uit zijn eigen vel knapt.’

Meteen in het begin treden, als wisselvallige elementen van het duister, drie kachina’s aan -Sky Thunder Kachina, Black Wind Kachina en Fire Kachina. Zoals later zal blijken, kan Makona, in strijd met zichzelf, hun bedrieglijke beloften niet weerstaan en levert hij zich daarmee gaandeweg uit aan het waar worden van zijn ergste angsten. In de pueblo’s heerst oorlog. Wantrouwen regeert, krijgers lopen over, mensen zijn niet zeker van zichzelf, laat staan van anderen, zelfs al waren dat vrienden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de man die v¢¢r Makona sjamaan van Kawdor was, maar wegens overlopen naar de vijand is omgebracht door een zwerm van pijlen, tot zijn afschuw en vernedering één voor één afgevuurd door vrouwen van de stam. Hij verlangt naar het graf maar vindt geen rust; als straf voor zijn lafheid is hij gedoemd als weerzinwekkende schim van zichzelf te blijven meelopen met Makona. Hij fungeert als Makona’s onvoorspelbare werktuig, voor beiden tot het bittere einde.
Zeer aanbevolen.

Marian Cuisinier


Gesignaleerde boeken

De nacht van de witte beer
(vertaling van The night of the White Bear, 1971)
Auteur: Alexander Knox
Uitgeverij: In de Knipscheer
ISBN 9062654827
Prijs: 34,50

Herdruk van een roman over een jonge Inuit in Noord-Canada. Het boek verscheen enkele decennia geleden bij uitgeverij Luitingh.

Visions of the Buffalo People
De Plains-indianen van Noord-Amerika
Auteur: Jeroen Vogtschmidt
Uitgever: Yakima Publishing, 1999
ISBN 90-800569-4-4
Prijs: 59,50.

Ben je geïnteresseerd in de cultuur van de Prairie-indianen, bijvoorbeeld voor een werkstuk, dan is dit boek (in het Nederlands) interessant. De vroegere levenswijzen van de verschillende volken in dit gebied worden uitgebreid behandeld. Schilderijen van de auteur illustreren het boek.

Gerda Bolhuis


Bezetting Pine Ridge

De bezetting van het stamraadkantoor van het Pine Ridge-reservaat lijkt ten einde te lopen. De stamraadverkiezingen op 7 november zijn geëindigd in een overwinning voor John ‘Yellow Bird’ Steele, die ook eerder enige keren stamraadvoorzitter is geweest. Steele versloeg de op non-actief gestelde Harold Dean Salway.

Ook in de stamraad zelf zijn veel wijzigingen. Een van de gekozenen is Martin ‘Moon’ Weston, een lid van de aftredende stamraad die onder verdenking van fraude staat.

Hoewel de bezetting nog steeds gaande is, zijn er plannen haar te beëindigen. Door het aantreden van de nieuwe stamraad is treasurer Chuck Jacobs definitief afgetreden. Daarmee is één van de doelstellingen van de bezetters bereikt.

De eerste processen tegen van fraude verdachte stamraadfunctionarissen beginnen in februari.

Gerda Bolhuis


Korte berichten

Prijs voor KILI-radio
De radiozender van het Pine Ridge-reservaat, KILI-radio, heeft bij de prijsuitreiking van de NAMA (North American Music Awards) de prijs voor het beste radiostation gewonnen. KILI is een onafhankelijk radiostation dat in 1982 werd opgezet en financieel volledig van giften afhankelijk is. Het station wordt bijna geheel door vrijwilligers gerund.
KILI zendt veel muziek van de Lakota en andere indiaanse volken uit en verzorgt programma’s over de plaatselijke politiek, soms ook in de eigen taal.

Prijs voor Tillie Black Bear

Ook Lakota Tillie Black Bear ontving een prijs. Zij is de oprichtster van de White Buffalo Calf Women’s Society, een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen op het Rosebud-reservaat.
Ze kreeg de Eleanor Roosevelt Human Rights Award. Deze werd aan haar uitgereikt door president Clinton.

Inauguratie president Bush

Een drumgroep van de lagere school van het Rosebud-reservaat vertegenwoordigt Zuid-Dakota bij de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Bush.

Epes Brown overleden

Joseph Epes Brown, de schrijver van het bekende boek De heilige pijp (besproken in nieuwsbrief 32) is in september van het afgelopen jaar op 80-jarige leeftijd overleden.


Colofon

Eindredactie: Marian Cuisinier
Organisatie & produktie: Gerda Bolhuis
Layout/logo’s: Ad Vermeulen
Bijdragen: Gerda Bolhuis & Marian Cuisinier

ISSN 0926-2989

Share Button